Veriler

Lisans - Lisansüstü Öğrenci Sayıları
Lisans - Lisansüstü Mezun Sayıları


Öğrenci Sayıları

    2016-2017    2017-2018 2018-2019  2019-2020   2020-2021  Total  
Lisans  Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği
257 284 318 355 395 1609  
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) 58 32 20 13 9 132  
Yüksek Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği  65 58 44 30 34 231  
Açık Deniz Mühendisliği 17 38 53 67 71 246  
Açık Deniz Mühendisliği
(Teziz)
5  4  3  3 1 16  
Doktora Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 
14 15 22 27 30 108  


​Mezun Sayıları

    2016-2017    2017-2018 2018-2019  2019-2020   Total  
Lisans  Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
26 29 29 29 113  
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) 25 12 6 3 46  
Yüksek Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
- 5 8 2 15  
Açık Deniz Mühendisliği - 1 5 2 8  
Doktora Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 1 - - 1 2