Yönetim


Prof. Dr. İsmail H. HELVACIOĞLU
Görev: Bölüm Başkanı
Telefon: 90-212-285 6391
E-posta: ismailh@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgin GÜNEY
Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon: 90-212-285 6466
E-posta: bilgincer@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR BURAL
Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon: 90-212-2856418
E-posta: bayraktard@itu.edu.tr

Ezgi Gönül KÖSE
Görev: Bölüm Sekreteri
Telefon: 90-212-285 6461
E-posta: gkose@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY